Inom företaget finns en bred kunskap
inom hela VVS-teknikens område

  - CAD-projektering av sanitets-, värme-, luftbehandlings-, kyl-, styr och övervakningssystem mm.

   - Drift- och skötselinstruktioner

    - Kontroll och besiktning

     - Obligatorisk ventilationskontroll(ovk)

      - Mätning och injustering

       - Utredningar


  Inom företaget finns erfarenhet från projektering av:

  Sjukhus Hotell
  Skolor Förskolor, daghem
  Industrier Reningsverk
  Bostäder Äldreboende
  Offentliga lokaler Utland
  Kontor Butiker